«Vi har erfaringen og kompetansen til å se potensialet i en eiendom, og kapasiteten til å realisere det.»

Utvikling

Vi hjelper våre kunder til å realisere potensialet i sine eiendommer. Dermed får de den best mulige verdiutviklingen av sin eiendom. Bør du selge eller endre på bruken av eiendommen for å realisere potensialet? Vi har erfaringen og kompetansen til å hjelpe deg.

Vi forstår ditt behov – nå og i fremtiden

Når du skal identifisere og hente ut potensialet i en eiendom er det svært viktig med en grundig utviklingsprosess. En slik prosess omfatter alt fra idé og konseptutvikling til markedsforståelse, der kreativitet og ikke minst kunnskap om ditt behov – nå og i fremtiden – er viktige forutsetninger for et godt resultat.

 

Vi er også opptatt av at du som kunde skal komme ut av en slik prosess med styrket omdømme og økt verdiskaping.

Du får hjelp gjennom alle faser

Vi kan hjelpe deg gjennom alle fasene av et utviklingsprosjekt – fra tomtekjøp, utvikling og regulering, oppføring og ferdigstilling av bygningsmassen, helt frem til organisering av salg og utleie. Vi sikrer også at gjennomføringen skjer i tråd med offentlige planer og regler.

 

Er du leietaker, kan vi også bistå deg i prosessen med ombygging eller tilpasning av lokalene slik at resultatet blir som planlagt og ønsket. Vi representerer deg som profesjonell part i bruker- eller byggherremøter, og hjelper deg gjennom alle beslutninger som skal tas, frem til og med flytteprosessen.


Referanser

Det finnes ingen artikler


Ansatte

Det finnes ingen artikler