Services

Below

This will appear on the right side

Yes it will, very good!

Rental

Basert på solid kunnskap, innsikt, kreativitet og gjennomføringsevne hjelper vi våre kunder å finne de meste optimale løsningene, fra idéfase til gjennomføring. Vårt team har lang og allsidig erfaring, er nytenkende og er en relevant meningsbærer i bransjen.

Contact person:
TOR SVEIN BRATTVÅG
Leder Utleie og Retail | Partner
+ 47 91 55 70 47 tsb@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Transactions

Hos Cushman & Wakefield Realkapital profiterer våre kunder på den solide kunnskap og erfaring som vårt transaksjonsteam har bygd opp over snart tre tiår. Vi besitter finansiell forståelse og kommersiell kreativitet som gir våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for å gjennomføre vellykkede kjøp, salg og eiendomsrelaterte beslutninger. Gjennom «cross border team» og samarbeidet med øvrige transaksjonsavdelinger i Cushman & Wakefield-systemet, har vi førstehåndskunnskap om – og direkte tilgang til – hele det globale investoruniverset

Contact person:
MARIUS G. DIETRICHSON
Leder Transaksjoner | Partner
+47 98 65 72 15 md@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Retail

Retail er et viktig satsingsområde for Cushman & Wakefield Realkapital. Vi tilbyr rådgivning innenfor strategi, utvikling og utleie av alle typer handelseiendommer. Vi bistår også vårt transaksjonsteam i salgsprosesser. For å imøtekomme nye behov hos norske og utenlandske retailere tilbyr vi også rådgivning i forhold til målrettet etablering, relokering og avståelse av lokaler.

Contact person:
PÅL MARTIN FOSDAL
Leder Handel
+47 415 44 000 pmf@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Leietakerrådgivning

Med over 30 års erfaring som leietakerrådgiver, har vi innsikt og erfaring til å bistå deg med alle spørsmål knyttet til din eiendomssituasjon. Vi finner de beste løsningene for deg, enten du står overfor et kontraktsutløp eller trenger hjelp til å endre lokalenes utforming.

Contact person:
ANNE BRUUN-OLSEN
Leder Leietakerrådgivning | Senior Partner
+ 47 91 78 65 15 abo@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Verdivurdering

Som gårdeier vil du vite markedsverdien på din eiendom siden den har innvirkning på totalavkastningen. Samtidig må långivere ha innsikt om dette for å kalkulere utlånsrisiko mens investorer vil vite hva slags avkasting de kan forvente seg.

Contact person:
ARNE T.W. ERIKSEN
Leder Verdivurdering | Partner
+47 95 70 67 30 ae@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Analysis

Cushman & Wakefield Realkapital besitter bred kompetanse og rikholdige databaser for å utføre presise og balanserte analyser. Vårt analyseteam støtter opp om de kommersielle prosessene på tvers av våre virksomhetsområder.

Cushman & Wakefield Realkapital besitter bred kompetanse og rikholdige databaser for å utføre presise og balanserte analyser. Vårt analyseteam støtter opp om de kommersielle prosessene på tvers av våre virksomhetsområder.
Contact person:
HANS PETTER SKOGSTAD
Analysesjef Norge
+47 93 86 66 85 hps@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Development

Vi hjelper våre kunder til å realisere potensialet i sine eiendommer. Dermed får de den best mulige verdiutviklingen av sin eiendom. Bør du selge eller endre på bruken av eiendommen for å realisere potensialet? Vi har erfaringen og kompetansen til å hjelpe deg.

Contact person:
TERJE SORTEBERG
Leder Utvikling | Partner
+47 41 55 27 74 ts@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Our services

Transactions

Hos Cushman & Wakefield Realkapital profiterer våre kunder på den solide kunnskap og erfaring som vårt transaksjonsteam har bygd opp over snart tre tiår. Vi besitter finansiell forståelse og kommersiell kreativitet som gir våre oppdragsgivere de beste forutsetninger for å gjennomføre vellykkede kjøp, salg og eiendomsrelaterte beslutninger. Gjennom «cross border team» og samarbeidet med øvrige transaksjonsavdelinger i Cushman & Wakefield-systemet, har vi førstehåndskunnskap om – og direkte tilgang til – hele det globale investoruniverset.

Contact person:
MARIUS G. DIETRICHSON
Leder Transaksjoner | Partner
+47 98 65 72 15 md@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Rental

Basert på solid kunnskap, innsikt, kreativitet og gjennomføringsevne hjelper vi våre kunder å finne de meste optimale løsningene, fra idéfase til gjennomføring. Vårt team har lang og allsidig erfaring, er nytenkende og er en relevant meningsbærer i bransjen.

Contact person:
TOR SVEIN BRATTVÅG
Leder Utleie og Retail | Partner
+ 47 91 55 70 47 tsb@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Retail

Retail er et viktig satsingsområde for Cushman & Wakefield Realkapital. Vi tilbyr rådgivning innenfor strategi, utvikling og utleie av alle typer handelseiendommer. Vi bistår også vårt transaksjonsteam i salgsprosesser. For å imøtekomme nye behov hos norske og utenlandske retailere tilbyr vi også rådgivning i forhold til målrettet etablering, relokering og avståelse av lokaler.

Contact person:
PÅL MARTIN FOSDAL
Leder Handel
+47 415 44 000 pmf@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Leietakerrådgivning?

Med over 30 års erfaring som leietakerrådgiver, har vi innsikt og erfaring til å bistå deg med alle spørsmål knyttet til din eiendomssituasjon. Vi finner de beste løsningene for deg, enten du står overfor et kontraktsutløp eller trenger hjelp til å endre lokalenes utforming.

Contact person:
ANNE BRUUN-OLSEN
Leder Leietakerrådgivning | Senior Partner
+ 47 91 78 65 15 abo@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Verdivurdering?

Som gårdeier vil du vite markedsverdien på din eiendom siden den har innvirkning på totalavkastningen. Samtidig må långivere ha innsikt om dette for å kalkulere utlånsrisiko mens investorer vil vite hva slags avkasting de kan forvente seg.

Contact person:
ARNE T.W. ERIKSEN
Leder Verdivurdering | Partner
+47 95 70 67 30 ae@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Analysis

Cushman & Wakefield Realkapital besitter bred kompetanse og rikholdige databaser for å utføre presise og balanserte analyser. Vårt analyseteam støtter opp om de kommersielle prosessene på tvers av våre virksomhetsområder.

Contact person:
HANS PETTER SKOGSTAD
Analysesjef Norge
+47 93 86 66 85 hps@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------

Development

Vi hjelper våre kunder til å realisere potensialet i sine eiendommer. Dermed får de den best mulige verdiutviklingen av sin eiendom. Bør du selge eller endre på bruken av eiendommen for å realisere potensialet? Vi har erfaringen og kompetansen til å hjelpe deg.

Contact person:
TERJE SORTEBERG
Leder Utvikling | Partner
+47 41 55 27 74 ts@cwrealkapital.com
----------------------------------------------------------